DRENO

Dreno Pompe s.r.l. được chứng nhận UNI EN ISO9001:2000

Với 30 kinh nghiệm phong phú trong ngành nước giúp Dreno có thể đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng.

Dreno đã có được 30 phát triển, liên tục tăng về số lượng sản phẩm, phát triển các sản phẩm mới và có tính cạnh tranh cao, điều này có được nhờ vào:

Thiết kế và sản xuất toàn bộ được quản lý trong công ty

Sử dụng nguyên liệu chất lượng cao

Đáp ứng linh hoạt trước yêu cầu khách hàng và giao hàng nhanh chóng

Toàn bộ qui trình đều tuân thủ theo ISO9001:2000

Dreno Pompe s.r.l. đã khẳng định được thương hiệu của mình qua từng năm thông qua doanh số ngày càng tăng, là bằng chứng cho thấy sự hài lòng của khách hàng với sản phẩm, minh chứng cho chất lượng cao của sản phẩm và liên tục đổi mới công nghệ. Phạm vi sản phẩm bơm chìm của Dreno Pompe s.r.l. đã đáp ứng những yêu cầu khác nhau trong lĩnh vực xử lý nước sạch, nước mưa, nước thải cho các qui trình công nghiệp hoặc hoạt động xây lắp, cho ứng dụng đơn giản và phức tạp.

Sự xâm nhập của Dreno Pompe s.r.l. trên thị trường thế giới được củng cố thông qua tỷ trọng doanh thu xuất khẩu chiếm phần lớn nhất trong tổng doanh thu, và bởi sự ủng hộ và quan tâm của khách hàng trong nước và quốc tế.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.