Regal GaL

Regal Gas Chlorinators

Thiết bị châm Clo, Sulfur, Amoni

AN TOÀN – TIN CẬY – HIỆU QUẢ HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI

Chlorinators Incorporated & Regal Systems International cung cấp thiết bị để việc sử dụng khí clo, sulfur, amoni tiết kiệm, an toàn và tin cậy trong nhiều ứng dụng khác nhau.

Cùng với việc xử lý nước và nước thải trong các thành phố đã được sử dụng trên toàn thế giới, các sản phẩm của REGAL được ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp, thương mại và nông nghiệp, và cho phép việc sử dụng khí clo trở thành một phương pháp kinh tế và hiệu quả nhất trong công nghệ khử trùng.

Nhờ có sản phẩm chất lượng cao và sự ủng hộ từ các khách hàng, REGAL đã trở thành nhà sản xuất hàng đầu cho các thiết bị khử trùng nước trên thế giới.

Hiển thị một kết quả duy nhất